DOWNLOAD BAHAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

KLIK DI SINI ATAU BANNER UNTUK DOWNLOAD BAHAN KSSR TAHUN 1

Monday, January 17, 2011

Peraturan Mengenai Perbelanjaan Untuk Meraikan Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Bersara

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2011

Kementerian/ Jabatan Kerajaan adalah dibenarkan untuk meraikan pegawai-pegawai yang bersara. Peraturan mengenai perkara ini telah ditetapkan melalui Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2001. Selaras dengan keadaan semasa, Perbendaharaan bersetuju supaya peraturan tersebut disemak semula.


PERATURAN :

Jamuan
Kadar penyediaan jamuan untuk pegawai bersara dan jemputan adalah tidak melebihi RM30 seorang. Bilangan jemputan hendaklah dihadkan kepada mereka yang benar-benar perlu sahaja.

Cenderamata
Pegawai yang bersara boleh diberikan cenderamata yang sesuai atas kadar keseluruhannya tidak melebihi RM400 seorang.

Download Pekeliling untuk lihat syarat lain berhubung perkara di atas.

No comments:

Popular Posts

Hubungi Kami

Nama Anda :
Email Anda:
Subject :
Message :
Image (case-sensitive):