DOWNLOAD BAHAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

KLIK DI SINI ATAU BANNER UNTUK DOWNLOAD BAHAN KSSR TAHUN 1

Friday, October 09, 2009

Kutipan ke-2 KMLDP - Makluman kepada Semua SU LDP Sekolah

Mohon kerjasama semua SU LDP Sekolah menghantar email pelaporan KMLDP kutipan ke-2 (kutipan pertama berakhir Jun 2009) kepada pegawai penyelaras PPD masing-masing sebelum 20 Oktober 2009. Tuan-tuan perlu mengguna borang KMLDP Versi 3. Borang boleh dimuat turun dalam menu 'download'.

Bagi sekolah yang telah menghantar laporan KMLDP kutipan pertama, tuan-tuan tidak perlu mengisi semula maklumat kursus yang dihantar mengguna borang versi lama. Tuan-tuan hanya perlu mengisi data kursus yang dilaksana selepas penghantaran maklumat KMLDP Jun. Jika tiada sebarang kursus dilaksanakan selepas kutipan KMLDP Jun tuan puan perlu menghantar email kepada ppd dan jpn sebagai makluman

No comments:

Popular Posts

Hubungi Kami

Nama Anda :
Email Anda:
Subject :
Message :
Image (case-sensitive):